Femtio personer En fråga

Femtio personer En fråga är en film jag och min grupp på medieproduktionen på JMK producerade i december 2010. Konceptet är taget från Fifty People One Question och är en amerikansk filmdokumentation där man vill utforska mänskliga förbindelser genom människor och platser. Vårt syfte var att göra detsamma men utifrån ett svenskt perspektiv. Under en dag frågade vi olika människor vid Sergelgången i Stockholm en enda fråga. Frågan vi ställde var: ”Om du fick önska något innan dagen var slut vad skulle det vara?”